Contact Us +90 212 771 13 45 E - Catalog

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Politikası

Sektörümüzde lider olmak hedefiyle var olan firmamız, Ana hedefini gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki hususları

 

KALİTE ÇEVRE VE EMNİYET POLİTİKASI

olarak benimsemiştir;

 

 • Firmamızın amaçlarına uygun ölçülebilir emniyet, çevre ve kalite hedeflerini ortaya koyup tüm şirket personeline yaymak ve onlardan da geri besleme alarak sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmek.

 • Yeterli sayıda ve gerekli nitelikte personel, ekipman ve malzemeyi temin etmek,

 • Her safhada sürekli eğitim programları uygulayarak, çalışan personelin ise uygunluğunu ve niteliklerini geliştirmek,

 • Tüm süreçlerde, insan faktörleri prensiplerinin uygulanmasını sağlamak,

 • Çevresel Kirliliği önleyici tedbirler alarak yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunmak,

 • Her seviyedeki personelin, emniyet, çevre ve kalite politikasını benimsemesini ve tüm süreçlerle ilgili hata/olayları raporlama süreçlerine katılımını teşvik etmek,

 • Kapsamında olduğumuz ulusal ve uluslararası her türlü prosedüre, emniyet, çevre ve kalite standartlarına ve kurallara uyumun, her seviyedeki personelin sorumluluğunda olduğu bilincini yerleştirmek,

 • Mevcut ve potansiyel müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak optimum çözümleri sağ Sahip olduğumuz deneyim bilgi birikimi ve teknolojik yatırımlarımızı müşterilerimizle paylaşarak sektördeki bilinç seviyesini yükseltmek.

 • Standartlara ve yasal mevzuatlara uygun, güvenilir ve uygun maliyetli ürünler üreterek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve sürekli artırmak; saygın ve güvenilir bir kuruluş

 • Üretim sürecinin her safhasını kontrol altında tutmak, böylece ürün kalitesinin en üst seviyede olmasını sağ

 • Tüm faaliyetlerimizin ve süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve gelişmesi konusundaki kararlılığımızı sürdü Etkileşimde olan tüm taraflar için ürün, hizmet ve bilgi akışını sürekli iyileştirmek.

 

GENEL MÜDÜR

Test

Form Gönderimi

Tamam

Copyright 2018 DAYI PLASTİK Tüm Hakları Saklıdır.
Web Design Teknobay.